เกี่ยวกับศูนย์ > ติดต่อเรา


ติดต่อเรา

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Contact Address:
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120

โทร: 02-564-4440 ต่อ 7560-7564
โทรสาร: 02-516-3469
E-mail: lactu@tu.ac.th
facebook: /lactuofficial

ศูนย์สัตว์ทดลอง