การใช้บริการ > อุปกรณ์และเครื่องมือ


อุปกรณ์และเครื่องมือ

BS 48 BIOSAFETY CHANGING STATION “สถานีเปลี่ยนสัตว์ทดลองชีวนิรภัย รุ่น บีเอส 48”

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : TECNIPLAST
รุ่น : BS 48
ประเทศผู้ผลิต : อิตาลี
บริษัทจัดจำหน่าย : N.Y.R. Limited Partnership
ลักษณะทั่วไป : สามารถใช้เป็น “สถานีเปลี่ยนสัตว์ทดลองชีวนิรภัย บีเอส 48” และ “ตู้ชีวนิรภัย ชั้น 2” ได้ ตามการจัดองค์ประกอบพื้นที่ทำงาน เพื่อป้องกันตัวบุคคลจากสิ่งที่เป็นอันตรายที่อยู่ภายในตู้ ป้องกันวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ทดลองไม่ให้ปนเปื้อนจากสถานที่ทำงาน และป้องกันสภาพแวดล้อม ไม่ให้ปนเปื้อนจากสิ่งที่อยู่ภายในตู้ชีวนิรภัย โดย อากาศที่ผ่านการกรองด้วยแผ่นกรอง HEPA ไหลลงแนวดิ่งตลอดพื้นที่ทำงาน การไหลหลายทิศทางที่กึ่งกลางของพื้นที่ทำงาน อากาศแยกออกไปที่ฐานของตู้ ผ่านทางรูเจาะที่พื้น ส่วนที่เหลือผ่านไปทางรูเจาะด้านหลัง อากาศในห้องเข้าได้ทางด้านหน้าตู้ที่เปิด จะถูกดึงลงไปในรูเจาะที่ด้านหน้าไปให้เข้าไปในพื้นที่ทำงาน ที่ด้านล่างของตู้ ปริมาณลมที่เข้าจากห้องและอากาศที่วน ถูกขับให้วนด้วยพัดลม ทางด้านหลังของตู้ไปตามท่อลมด้านข้างไปที่ด้านบนตู้ ที่ด้านบนของตู้ ลมประมาณ 40% โดยปริมาตร วิ่งผ่านแผ่นกรอง HEPA ทางออกกลับเข้าไปในห้องใหม่ อากาศที่เหลือ 60% เคลื่อนที่ผ่านแผ่นกรอง HEPA ด้านจ่ายลม วนไปจ่ายให้กับพื้นที่ทำงานเป็นลมสะอาดแนวดิ่งอีกกระจกหน้าเอียง 10 องศา ลดแสงสะท้อน มองเห็นภายในชัดเจน แผงหน้าทำด้วยอลูมิเนียมที่ล็อคได้ในระหว่างฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี หรือ H2O2 หลอดยูวีจะมีวงจรป้องกันที่จะให้ทำงานได้เมื่อทุกส่วนของสถานีปิดสนิทแล้ว มีเสียงเตือนพร้อมสวิทซ์รับทราบในการทำให้เสียงเงียบ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่ามี สิ่งผิดปกติเกิดขึ้น มีมอเตอร์ขับพัดลมมีกำลังเพียงพอหมุนเวียนอากาศในปริมาณคงที่ และมีเต้ารับสำหรับจ่ายไฟฟ้าภายในตู้

.

Bedding Disposal Station DS-36 L “ตู้รองรับขยะจากกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง รุ่น DS-36 L”

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : TECNIPLAST
รุ่น : DS-36 L
ประเทศผู้ผลิต : อิตาลี
บริษัทจัดจำหน่าย : N.Y.R. Limited Partnership
ลักษณะทั่วไป : ตู้รองรับขยะจากกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง รุ่น DS-36 L ออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้และจากสิ่งปนเปื้อนที่เกิดจากสัตว์ทดลอง มีความปลอดภัยสูง มีพื้นที่การทำงานที่กว้างขวาง กะทัดรัดและเหมาะกับการทำงาน ใช้งานง่าย และทำความสะอาดได้ง่าย มี Pre-filtration 2 ระดับ เพื่อยืดอายุของแผ่นกรอง HEPA

.

Cage Washer 650 GP
     “เครื่องล้างกรงสัตว์ทดลองอัตโนมัติ รุ่น 650 GP”

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : iWt TECNIPLAST
รุ่น : 650 GP
ประเทศผู้ผลิต : อิตาลี
บริษัทจัดจำหน่าย : N.Y.R. Limited Partnership
ลักษณะทั่วไป : เป็นเครื่องล้างกรงสัตว์ทดลอง ออกแบบสำหรับขจัดคราบเปื้อน สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่กรง ฝากรง และชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบกรงต่างๆ รวมถึงขวดน้ำ และฝาขวดน้ำ ด้วยน้ำยาล้างกรงที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 55 OC และน้ำร้อนที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 83 OC

.

CS5 Evo Changing Station
     “ตู้เปลี่ยนกรงสัตว์ทดลองชนิดเคลื่อนย้ายได้ รุ่น CS5”

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : TECNIPLAST
รุ่น : CS5
ประเทศผู้ผลิต : อิตาลี
บริษัทจัดจำหน่าย : N.Y.R. Limited Partnership
ลักษณะทั่วไป : เป็นตู้เปลี่ยนกรงสัตว์ทดลองชนิดเคลื่อนย้ายได้ ได้รับการออกแบบให้มีสภาวะปลอดเชื้อ และป้องกันการฟุ้งกระจายของสารก่อภูมิแพ้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม ในการใช้เปลี่ยนถ่ายกรงสัตว์ทดลอง ระบบการทำงานของพัดลมดูดอากาศควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วลมของส่วนลาร์มินาร์และส่วนม่านอากาศโดยอัตโนมัติ พร้อมระบบตรวจตามสภาวะการทำงานของตู้ มีสัญญาณเสียงเตือน เมื่อความเร็วลมของม่านอากาศ ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด มีช่องเปิดเพื่อนำกรงเลี้ยงสัตว์ทดลองเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อนง่ายต่อการเคลื่อนย้าย หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นส์ ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประหยัดพลังงาน ความสูงของเคื่องสามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานขนาดใหญ่

.

Individually Ventilated Cages (IVC) “ชุดกรงเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพร้อมเครื่องระบบควบคุมอากาศ”

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : TECNIPLAST
รุ่น : Smart Flow
ประเทศผู้ผลิต : อิตาลี
บริษัทจัดจำหน่าย : N.Y.R. Limited Partnership
ลักษณะทั่วไป :

ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทดลองติดเชื้อ สัตว์ทดลองปลอดเชื้อ และใช้ในการพัก กักกันสัตว์ทดลองที่รับเข้ามาใหม่ โดยโครงสร้าง ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 Air Handling Unit ส่วนควบคุมอากาศเข้าและออกจากกรงสัตว์ทดลอง พร้อมชุดกรองอากาศเป็นแผ่นกรอง Pre-Filter และ HEPA Filter

ส่วนที่ 2 Rack ชั้นสแตนเลสพร้อมท่อลมส่งอากาศเข้าสู่กรงและนำอากาศออกจากกรง

ส่วนที่ 3 IVC Cage รุ่น Sealsafe (1500U EUROSTANDARD TYPE IV S) ตัวกรงทำมาจากพลาสติกโพลีซัลโฟน (Polycasulfone) ทนต่ออุณหภูมิที่สูง สามารถนำเข้านึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส ได้อย่างน้อย 150 รอบ โดยขนาดของกรง กว้าง 375 มม. ยาว 480 มม. สูง 210 มม. และพื้นที่ภายในกรง 1500 ตารางเซนติเมตร ซึ่งชุดกรงประกอบด้วย กระบะกรง ฝากรงพร้อมท่ออากาศเข้า-ออก แผ่น HEPA ที่ฝากรง แผ่น Pre-Filter ที่ท่อลมขาออก ตะแกรงสแตนเลสใส่อาหาร และช่องวางขวดน้ำ ขวดน้ำ ฝาปิดขวดน้ำ และกรอบป้ายชื่อ

ตัวเครื่องระบบควบคุมอากาศ รุ่น Smart Flow กว้าง 468 มม. ลึก 653 มม. สูง 2086 มม. มีท่อนำอากาศเข้า และท่อนำอากาศออก ตัวเครื่องทำหน้าที่กรองอากาศอย่างต่อเนื่องผ่านแผ่น HEPA Filter และดึงอากาศเสียจากแต่ละกรงออกมากรองผ่าน HEPA Filter ระดับ H14 ก่อนปล่อยออกมาสู่บรรยากาศภายนอก ช่วยลดระดับก๊าซแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ในกรง ระบบการเลี้ยงแบบควบคุมอากาศนี้ช่วยป้องกันสัตว์ทดลองจากเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมและช่วยไม่ให้สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์ทดลองออกมาสู่บรรยากาศภายนอกกรง อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลเวียนอากาศและความดันอากาศได้ การตั้งค่าแรงดันภายในกรงให้มีค่าเป็นบวก เพื่อป้องกันสัตว์ทดลองจากภายในกรงจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคในอากาศจากสิ่งแวดล้อม และตั้งค่าแรงดันภายในกรงให้มีค่าเป็นลบ เพื่อแยกสัตว์ทดลองที่อยู่ภายในกรงจากสิ่งแวดล้อมนอกกรง และป้องกันการแพร่กระจายจุลชีพที่มาจากสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อจากในกรงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกกรง อีกทั้งลดความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายวัสดุรองนอน

.

IVC Transport Unit
     “ชุดกรงเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพร้อมเครื่องระบบควบคุมอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้”

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : TECNIPLAST
รุ่น : Transport Blue Line
ประเทศผู้ผลิต : อิตาลี
บริษัทจัดจำหน่าย : N.Y.R. Limited Partnership
ลักษณะทั่วไป : ชุดกรงเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพร้อมเครื่องระบบควบคุมอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายสัตว์ทดลองไปยังพื้นที่เลี้ยงสัตว์ หรือพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ ระหว่างการเคลื่อนย้าย มีระบบไฟฟ้าสำรอง (Uninterruptible Power System - UPS) มั่นใจได้ว่ามีการจ่ายไฟเพื่อให้อากาศสัตว์ทดลองได้ตลอดเวลา ตัวกรงทำมาจากพลาสติกโพลีซัลโฟน (Polycasulfone) ทนต่ออุณหภูมิที่สูง สามารถนำเข้านึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส ได้อย่างน้อย 150 รอบ โดยขนาดของกรง กว้าง 266 มม. ยาว 25 มม. สูง 185 มม. และพื้นที่ภายในกรง 800 เซนติเมตร รุ่น Sealsafe Next (1291H EUROSTANDARD TYPE III H) ซึ่งชุดกรงประกอบด้วย กระบะกรง ฝากรงพร้อมท่ออากาศเข้า-ออก แผ่น HEPA ที่ฝากรง แผ่น Pre-Filter ที่ท่อลมขาออก ตะแกรงสแตนเลสใส่อาหาร และช่องวางขวดน้ำ ขวดน้ำ ฝาปิดขวดน้ำ และกรอบป้ายชื่อ

.

Reverse Osmosis System and Storage Reservoir “เครื่องทำน้ำบริสุทธ์และถังสำรองน้ำบริสุทธิ์””

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : Thermo Scientific
รุ่น : Barnstead Diamond RO
ประเทศผู้ผลิต : อเมริกา
บริษัทจัดจำหน่าย : N.Y.R. Limited Partnership
ลักษณะทั่วไป : เครื่องทำน้ำบริสุทธ์ ใช้ขั้นตอนหลายขั้นตอน และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการปรับสภาพ รวมถึงมีเมมเบรนในการทำน้ำให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบอัตราการไหลของน้ำให้เลือกอยู่ที่ 6 , 12 และ 24 ลิตรต่อชั่วโมง และน้ำบริสุทธิ์จะถูกเก็บไว้ในถังสำรองน้ำโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องด้วยไฟแสดงสถานะที่แผงควบคุมหน้าเครื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลรวมทั้งประสิทธิภาพการทำงาน และระดับน้ำที่อยู่ภายในถังสำรองน้ำ

.

CaptairFlex
     “ตู้ดูดไอและผงอนุภาคสารเคมีชนิดไร้ท่อ”

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : Erlab
รุ่น : Model. XLS 392
ประเทศผู้ผลิต : ฝรั่งเศส
บริษัทจัดจำหน่าย : บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด
ลักษณะทั่วไป :

ดักจับกรองอนุภาคและไอระเหยสารเคมีภายในตู้ด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษก่อนปล่อยอากาศบริสุทธิ์คืนสู่ห้องปฏิบัติการ และช่วยป้องกันกลิ่นและอนุภาคสารเคมีที่รั่วไหลจากภาชนะ และเป็นเครื่องฟอกอากาศกำจัดกลิ่นสารเคมีในห้องในเวลาเดียวกัน ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานด้านตู้ดูดไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ AFNOR NF X 15-211:2009 Class I & II และSEFA9 Class DH II & III เต็มระบบ ทั้งในด้านความเร็วลมม่านอากาศ การปกป้องการรั่วไหลของไอสารเคมีภายในตู้ ระบบการกรองอากาศและเตือนผู้ใช้งานเมื่อฟิลเตอร์เต็ม

.

เครื่องพ่นกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและพื้นผิว

คุณสมบัติทั่วไป

ยี่ห้อ : NOCOSPRAY
รุ่น : NOCOSPRAY
ประเทศผู้ผลิต : ฝรั่งเศส
บริษัทจัดจำหน่าย : บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด
ลักษณะทั่วไป : มีขนาดหลากหลายสำหรับห้องที่มีปริมาตรตั้งแต่ 10 ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตร ในห้องขนาดเล็กสามารถกลับมาใช้ห้องได้อีกครั้งใน 30 นาที หลังจากการพ่นกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ ละอองของสารออกฤทธิ์มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน เพื่อการกระจายน้ำยาฆ่าเชื้อได้ดี สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องต่างๆ ได้สะดวก ระบบการพ่นน้ำยาสามารถพ่นได้ไกลถึง 15 เมตร

.